Uwagi z dnia 27 kwietnia 2016 r. do projektu ustawy o efektywności energetycznej

Analiza projektu ustawy o efektywności energetycznej przygotowana przez Agatę Bator, dotycząca w szczególności zgodności zaproponowanego brzmienia projektu z Dyrektywą 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

Size 226 KB
Published April 27, 2016
Found in EnergyEnergy EfficiencyPolandRenewable Energy