Uwagi do projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

ClientEarth zgłosiło uwagi do projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tzw. ustawy odległościowej), skierowanego do konsultacji 23 lutego 2016 roku. Zdaniem Fundacji proponowane rozwiązania są nieproporcjonalne w stosunku do celu regulacji – ochrony praw lokalnych społeczności, a także w porównaniu do wymogów stawianych elektrowniom konwencjonalnym.

Size 190 KB
Published February 29, 2016
Found in ClimateEnergyPolandRenewable Energy