Uwagi do projektu ustawy o rekompensatach

Treśc uwag do projektu ustawy o rekompensatach złożonych przez ClientEarth. Zdaniem fundacji opublikowany projekt ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r.1 jest kontrskuteczny z punktu widzenia transformacji energetycznej, kosztowny dla budżetu państwa i stoi w kontrze do wymogów prawa energetycznego Unii Europejskiej.

Size 235 KB
Published March 17, 2020
Found in Energy