Uwagi Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi do Programu Ochrony Powietrza dla województwa łódzkiego

W związku z konsultacjami społecznymi prowadzonymi z okazji aktualizacji Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Łódzkiego, Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi złożyła uwagi do projektu aktualizacji POP.

Size 199 KB
Published April 8, 2020
Found in Energy