W obronie przyrody w Europie – wsparcie dla działań mających na celu ochronę różnorodności biologicznej w UE

List wysłany przez ClientEarth, OTOP i WWF-Polska do polskich posłów do Parlamentu Europejskiego, wzywający ich do poparcia sprawozdania Komisji Środowiska dotyczącego śródokresowego przeglądu unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej do 2020 r. podczas głosowania plenarnego w lutym 2016 r.

Size 376 KB
Published January 7, 2016
Found in PolandPoland's forests