Wykonanie wyroku w sprawie Puszczy Białowieskiej C- 44117 - analiza

Analiza wskazuje co wynika z wyroku w sprawie Puszczy Białowieskiej, jakie kroki należy podjąć w celu jego wykonania i precyzuje konsekwencje ewentualnego niewykonania wyroku.

Size 229 KB
Published May 15, 2018
Found in Illegal LoggingPolandPoland's forestsWildlife