Zakonitost ISDS in pridobitev mnenja

V tej obrazložitvi je predstavljena kratka analiza zakonitosti mehanizma za reševanje sporov med vlagateljem in državo (ISDS), ki je vključen v dva osnutka trgovinskih sporazumov EU (CETA in Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem), in novega predloga Komisije z dne 16. septembra 2015 o sistemu investicijskega sodišča (ICS), na podlagi prava EU. Na kratko tudi opisuje, kako lahko Vlada Republike Slovenije preveri zakonitost predvidenih trgovinskih sporazumov EU, ki vsebujejo ISDS, pri Sodišču Evropske unije (Sodišče).

Size 168 KB
Published December 15, 2015
Found in Rule of law