Zielone miejsca pracy: Przypadek regionu bełchatowskiego.

Celem niniejszego opracowania jest określenie, ile miejsc pracy mogą wygenerować zielone inwestycje w regionie bełchatowskim jako alternatywa dla obecnego zatrudnienie w górnictwie i spalaniu węgla brunatnego w ramach procesu sprawiedliwej transformacji. Opracowanie zostało przygotowane przez Instrat - Fundację Inicjatyw Strategicznych na zlecenie Fundacji ClientEarth Prawnicy dla ZIemi.

Size 2 MB
Published September 1, 2020
Found in ClimateDokumenty po polskuEnergiaEnergyKlimatPaliwa kopalneRenewable Energy